სამომავლო პროექტები

1.      თავთავიანი კულტურების(საშემოდგომო ხორბალი, ქერი, ტრიტიკალე) სელექციური მიღწევების-ჯიშთა გამოცდის პროექტი (2016-2019).

2.      მინდვრის ძირითადი კულტურების (ხორბალი, ქერი, კარტოფილი) ჯიშიანი თესლის გამრავლება და რეალიზაცია (კომერციული პროექტი-2017-2020).