მიმდინარე პროექტები

 

1.      საგაზაფხულო ქერისა და ხორბლის სელექციური მიღწევების-ჯიშთა გამოცდის პროექტი(2015-2018).

 2.      კარტოფილის სელექციური მიღწევების-ჯიშთა გამოცდის პროექტი(2015-2018).