აფინა თესლი

xorbali„აფინა“- რბილი ხორბლის ორთესელა („დვურუჩკა“) ჯიშია. გამოყვანილია კრასნოდარის ლუკიანენკოს ს/კ ინსტიტუტის მიერ. პოტენციალური მოსავლიანობა შემოდგომაზე თესვისას- 10ტ/ჰა. გაზაფხულზე თესვისას 5ტ/ჰა-ზე მეტი. 1000 მარცვლის მასა 35-40გ. გამოიყენება, როგორც სადაზღვეო ჯიში. მარცვლის ხარისხით შეტანილია „ძლიერი“ ხორბლების ჯიშებში. სოკოვანი დაავადებებით მიმართ გამოირჩევა მინდვრული გამძლეობით.