რატნიკი თესლი

qeri1რატნიკი-საგაზაფხულო ორმწკრივიანი ქერის ჯიშია. გამოყვანილია რუსეთის ფედერაციის ს/კ ინსტიტუტის მიერ. პოტენციალური მოსავალი 5-70ტ/ჰა-ზე. 1000 მარცვლის მასა 45-50გ. და მეტი. საშუალო სიმწიფის. გამოიყენება, როგორც საშემოდგომოდ , ისე საფურაჟედ (მარცვალი შეიცავს 11,9-13% ცილას) გვალვა ამტანია და მოკლე ვეგეტაცით გამოირჩევა.